Seekor orang utan betina yang diselamatkan dalam kondisi sangat kurus. #publisherstory